Ο διαδικτυακός τόπος "MyWeatherPro.com", χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς Aριθμητικά Μετεωρολογικά Mοντέλα με τα οποία παράγει δεδομένα για την πρόγνωση του καιρού σε πολύ υψηλή οριζόντια και κατακόρυφη ανάλυση, καλύπτοντας όλη την Ευρώπη. Τα δεδομένα μας ανανεώνονται 2 φορές την ημέρα για την Ευρώπη, για πρόγνωση 7 ημερών (168 ώρες) και 4 φορές την ημέρα για την Ελλάδα, για πρόγνωση 5 ημερών (120 ώρες). Για την πρόγνωση του ύψους κύματος στη θάλασσα χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο κυματικό μοντέλο, το οποίο ανανεώνει 2 φορές την ημέρα, για 5 ημέρες πρόγνωση (120 ώρες). Πειραματικά εφαρμόζουμε παγκόσμιο μοντέλο καιρού σε ανάλυση 70 χιλιομέτρων για πρόγνωση 20 ημερών (480 ώρες). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας μας, έχουμε διαμορφώσει το υπολογιστικό σύστημα του μοντέλου κατά τρόπο τέτοιο ώστε, εκτός από τις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών, τις ραδιοβολίσεις και τις δορυφορικές μετρήσεις, να λαμβάνει επιπλέον κλιματολογικά δεδομένα, προκειμένου να διαμορφώνουμε μια μακροπρόθεσμη τάση στη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Στον τελικό χρήστη, τα δεδομένα φτάνουν είτε με τη μορφή εικονιδίων καιρού για οποιαδήποτε περιοχή επιλεγεί, είτε με τη μορφή χαρτών καιρού για ένα σύνολο μετεωρολογικών παραμέτρων που είναι απολύτως απαραίτητες για την πρόγνωση του καιρού, ειδικά για τον επαγγελματία μετεωρολόγο και όχι μόνο. Παρακάτω, αναλύονται σε γενικές γραμμές οι μετεωρολογικές παράμετροι που έχουν επιλεγεί και που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

SurfaceTemperature :Μέσω της παραμέτρου αυτής, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πρόγνωση της επιφανειακής θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου και συγκεκριμένα σε ύψος δύο μέτρων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και έτσι όπως μετριέται στους μετεωρολογικούς κλωβούς, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WorldMeteorologicalOrganization).

SurfaceWindSpeed - Direction :Μέσω της παραμέτρου αυτής, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πρόγνωση του επιφανειακού ανέμου, τόσο ως προς την ένταση (μποφόρ), όσο και ως προς τη διεύθυνση και συγκεκριμένα σε ύψος 10 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και έτσι όπως μετριέται στους μετεωρολογικούς σταθμούς, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WorldMeteorologicalOrganization). Σημειώνεται ότι, οι εντάσεις του ανέμου αναφέρονται στις μέσες τιμές δεκαλέπτου που σημαίνει είναι δυνατόν να παρατηρούνται και στιγμιαίες αυξήσεις, γνωστές ως ριπές του ανέμου, οι οποίες εξετάζονται στην επόμενη παράμετρο.

SurfacePrecipitation :Η παράμετρος αυτή, αναφέρεται στην αθροιστική κατακρήμνιση οποιασδήποτε μορφής (βροχή, χιόνι, χαλάζι) του τελευταίου τρίωρου σε χιλιοστά. Σημειώνεται ότι, 1 χιλιοστό σε διάρκεια ενός τρίωρου ισοδυναμεί με 1000 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Η παράμετρος αυτή, δε θα πρέπει να συνδέεται απόλυτα με την ένταση του φαινομένου, εκτός κι αν αυτή συνδυάζεται και με άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τη στατική της ατμόσφαιρας.

CloudCover :Η χρήση της παραμέτρου αυτής, σχετίζεται με το ποσοστό του ουράνιου θόλου το οποίο καλύπτεται από σύννεφα. Ανάλογα με τη χρωματική απόχρωση, μπορούμε να καταλάβουμε αν τα σχηματιζόμενα νέφη εμφανίζονται ψηλά στην ατμόσφαιρα (αποχρώσεις του λευκού), ή στη μέση ατμόσφαιρα (αποχρώσεις του γκρι), ή χαμηλά κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (αποχρώσεις του σκούρου γκρι προς το μαύρο). Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες τα νέφη να συνοδεύονται και από κατακρημνίσεις (βροχή, χαλάζι, χιόνι). Σημειώνεται ότι, η παράμετρος αυτή αναφέρεται στην παρατηρούμενη ώρα και όχι σε χρονική διάρκεια, οπότε είναι δυνατόν ο χρήστης να μη βλέπει νέφωση στους αντίστοιχους χάρτες, αλλά να παρατηρεί υετό στους χάρτες υετού. Ο συνδυασμός των χαρτών υετού και των χαρτών νέφωσης μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη διάρκεια ενός φαινομένου κατακρήμνισης.

FreezingLevelHeight : Η παράμετρος αυτή, μας δείχνει το ύψος σε μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας της ισόθερμης του μηδενός, δηλαδή με άλλα λόγια το ύψος πάνω από το οποίο εμφανίζονται θερμοκρασίες ίσες ή κάτω από το μηδέν. Μέσω αυτής της παραμέτρου, μπορούμε να εκτιμήσουμε από ποιό ύψος και άνω μια βροχόπτωση μπορεί να εμφανιστεί σαν χιονόπτωση ή ακόμα και να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες χαλαζόπτωσης σε συνθήκες έντονης αστάθειας της ατμόσφαιρας.

ConvectiveAvailablePotentialEnergy :Η παράμετρος αυτή, σχετίζεται με τη διαθέσιμη δυναμική ενέργεια της ατμόσφαιρας σε Joule ανά κιλό (J/Kg) και μας βοηθάει στο να εκτιμήσουμε την αστάθεια της ατμόσφαιρας. Υψηλές τιμές της παραμέτρου αυτής οδηγούν σε έντονη αστάθεια της ατμόσφαιρας όπου, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα με έντονη δυναμική (καταιγίδες, ισχυρές βροχοπτώσεις, ανεμοστρόβιλοι κτλ.).

ShowalterIndex :Εμπειρικός δείκτης, για την εκτίμηση της αστάθειας της ατμόσφαιρας σε βαθμούς Κelvin. Αρνητικές τιμές υποδηλώνουν μια ασταθή ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ανάπτυξη φαινομένων με δυναμική, ενώ τιμές μεγαλύτερες του τρία υποδηλώνουν μια ευσταθή ατμόσφαιρα, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες για ανάπτυξη φαινομένων με δυναμική.

SurfaceRelativeHumidity :Επιφανειακή σχετική υγρασία σε ποσοστό επί τοις εκατό και συγκεκριμένα έτσι όπως αυτή μετράται στο ύψος των δύο μέτρων εντός μετεωρολογικού κλωβού, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WorldMeteorologicalOrganization). Υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας μπορεί να οδηγήσουν σε μη ανεκτά επίπεδα άνεσης για μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ιδιαίτερα αν αυτές έχουν διάρκεια και συνδυαστούν με τις προβλεπόμενες θερμοκρασιακές τιμές.

Temperatureat 850hpa :Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου στην ισοβαρή στάθμη των 850hpa, περίπου δηλαδή στα 1500 μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Μέσω της παραμέτρου αυτής, μπορούμε να εκτιμήσουμε αν ψυχρές ή θερμές αέριες μάζες επηρεάσουν την υπό μελέτη περιοχή και άρα, αν η επιφανειακή θερμοκρασία σημειώσει άνοδο ή πτώση ή ακόμα αν παραμείνει σταθερή. Επίσης, μέσω των γεωδυναμικών υψών που σημειώνονται στον αντίστοιχο χάρτη μπορούμε να δούμε κάτω από ποια ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρατηρείται και η αντίστοιχη μετατόπιση θερμών ή ψυχρών αερίων μαζών, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη βαρομετρικών χαμηλών ή υψηλών στην επιφάνεια. Επιπλέον, μέσω των γεωδυναμικών υψών μπορούμε να εκτιμήσουμε το πόσο άμεσα ή όχι μπορεί να μεταφερθεί η αντίστοιχη μεταβολή στο εν λόγω ισοβαρές επίπεδο στην επιφάνεια, υπολογίζοντας τις αντίστοιχες κατακόρυφες θερμοβαθμίδες ανάμεσα στα 850hpa και τα προς μελέτη επιφανειακά ισοβαρή επίπεδα.

Temperatureat 500hpa :Θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου στην ισοβαρή στάθμη των 500hpa, περίπου δηλαδή στα 5500 μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Μέσω της παραμέτρου αυτής και σε συνδυασμό με τα γεωδυναμικά ύψη που σημειώνονται στον αντίστοιχο χάρτη, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη δυναμική των επιφανειακών συστημάτων, όπως επίσης να δούμε την τροχιά που αυτά αναμένεται να ακολουθήσουν. Χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές και χαμηλές τιμές γεωδυναμικών δηλώνουν κακοκαιρία, συνοδεία βαρομετρικού χαμηλού, στην επιφάνεια, ενώ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και υψηλές τιμές γεωδυναμικών δηλώνουν καλοκαιρία στην επιφάνεια, συνοδεία βαρομετρικού υψηλού ή γενικότερα ομαλού πεδίου βαρομετρικών πιέσεων.

SignificantWaveHeight :Ύψος κύματος σε μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας υπολογιζόμενο από εξειδικευμένο κυματικό μοντέλο, με βάση την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου.

 

Ο τελικός αποδέκτης των δεδομένων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων, ότι η παραγωγή των δεδομένων αυτών είναι αυτοματοποιημένη μέσω των υπολογιστικών μας συστημάτων και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων, οπότε και δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε για την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Βάσει της παραπάνω παρατήρησης, ο τελικός αποδέκτης - χρήστης χρησιμοποιεί με απόλυτα δική του ευθύνη το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φθορά - καταστροφή ανθρώπινης περιουσίας, απώλεια ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμό οποιουδήποτε βαθμού, ως συνέπεια της χρήσης του συνόλου των δεδομένων του διαδικτυακού μας τόπου. Δεσμευόμαστε ότι, θα προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να περιορίσουμε τα όποια σφάλματα, καθοδηγούμενοι και από τις υποδείξεις των χρηστών. Αυτό όμως, σε καμία περίπτωση, δεν αναιρεί την αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης ως αποτέλεσμα της οποιασδήποτε χρήσης, μερικής ή ολικής, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τέλος, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, την ευθύνη έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας, πρωτεύουσα της χώρας Ελλάδα, χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.